© www.supervisco.nl

LVSC is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders beheert voor derden. LVSC staat voor de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

 

F O L D E R

Vind antwoord op uw persoonlijke leervraag…
Samen gaan we ontdekken!

Welkom bij Supervisco

De afgelopen jaren is de werkdruk in relatie tot professionaliteit sterk toegenomen. Werkomstandigheden zijn veranderd. Er wordt meer van u verwacht in een korte tijd. Op eigenschappen en vaardigheden wordt een steeds groter beroep gedaan.

De behoefte om stil te staan bij het persoonlijk ontwikkelen en functioneren van deze eigenschappen groeit. Deze behoefte verschilt per situatie en individu.

Samen op zoek gaan naar uw kracht. We zoeken naar uw manier van leren zodat succes verzekerd is. Individueel of in groepsverband. We werken aan evenwicht in denken, voelen en handelen zodat u na de periode van begeleiding weet wat u te doen staat.

U bent dan in staat bent om antwoorden te vinden op situaties die u tegen komt en moeilijk vindt.

Supervisie, coaching en intervisie zijn ‘gangbare’ begeleidingsvormen om u hierbij te ondersteunen. Op deze site vindt u informatie over elke begeleidingsvorm. De ondersteuning/begeleiding geldt voor werknemers in mensgerichte beroepen zoals de zorg of het onderwijs. Maar ook studenten en docenten kunnen baat hebben bij ondersteuning in hun werk met mensen, denk aan fysiotherapeuten, artsen of P&O adviseurs. Ondersteuning of begeleiding kan voor iedereen iets anders inhouden. Bij alle vormen van begeleiding en methoden staat het begeleiden van het leerproces centraal. Onderstaande opsommingen kunnen u helpen uw vraag concreet te maken.

Mogelijke doelen voor begeleiding of ondersteuning:
à het (terug)krijgen van de regie over uw werk en/of privé-leven
à het terugkrijgen van enthousiasme en energie
à het loslaten van perfectionisme
à uitstelgedrag overwinnen
à op tactische wijze voet bij stuk leren houden
à leren begrijpen van codetaal: de boodschap achter de woorden
à het verwerken van verlies
à conflicten op respectvolle wijze leren aangaan.

We gaan op zoek naar uw kracht en uw uitdaging zodat u beter tot uw recht komt. Alles wat u leert kunt u dagelijks gebruiken; op het werk en in het ‘gewone’ leven. U geeft aan wat u wilt leren. Wat zijn uw vragen? Wat zijn uw doelen? Waar wordt u vrolijk van en wat geeft u energie?

 

Samen gaan we het ontdekken!