Selecteer een pagina

Supervisco

• Teambuilding • Teamcoaching •

Supervisco en teambuilding

Het doel van teambuilding is veelal het verbeteren van samenwerking tussen medewerkers. Daarnaast vormen het bevorderen van de sfeer en sociale cohesie belangrijke speerpunten. Hierbij is er oog voor eigen inzicht, eigen kracht en kwaliteiten een belangrijk onderdeel. Tevens is het vergroten van vertrouwen tussen collega’s vaak een onderwerp van gesprek.
Wat wil je met je team bereiken? Welke doelen heb je? Waar bevinden zich ontwikkelingspunten.

Het kan helpend zijn vooraf te bepalen wat je met de teambuilding wilt bereiken, zo kun je het succes ervan vergroten. Daarnaast zorgt het stellen van doelen voor focus: je doet niet zomaar activiteiten en opdrachten, maar werkt samen doelgericht en planmatig aan een beter functionerend team. Het maken van een teamplan kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn. Bewustwording helpt hierbij, ontdekken wat de uitdagingen zijn.

Een overkoepelend doel kan zijn werken aan een toekomstbestendige organisatie, deskundigheid, efficiënt werken met kwaliteit en de dienstverlening te verbeteren.

Stil staan bij leer- en/of ontwikkeldoelen.

Supervisco staat stil bij doelen

Het tot stand komen van een leervraag, ontwikkelingsvraag komt veelal voort uit dingen die je graag wilt leren. Je loopt in de praktijk tegen dingen aan en wilt leren om daar anders mee om te gaan. Je persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal. Reflexie op eigen handelen helpt bij het formuleren van je leervraag, ontwikkelingsdoel. Denk aan; welke rol wil ik pakken, waar ben ik goed in, waarom doe ik dit, wat is mijn drijfveer. Neem de kans om te ontdekken en te leren, van elkaar, met elkaar.

De behoefte om stil te staan bij het persoonlijk ontwikkelen en functioneren van deze eigenschappen groeit. Deze behoefte verschilt per situatie en individu. Maar door fouten te durven maken, door te durven vragen of toe te geven dat je iets beter anders had kunnen doen helpen jou om te leren. Gun dit jezelf en/of je team. Oog en oor hebben voor elkaar, je collega’s en jezelf helpen hierbij. Wat je ook doet, je kan het niet alleen.

• Ontdekken • Leren •

Supervisco en ontdekkend leren

Samen op zoek gaan naar uw kracht. We zoeken naar uw manier van leren zodat succes verzekerd is. Individueel of in groepsverband. We werken aan evenwicht in denken, voelen en handelen zodat u na de periode van begeleiding weet wat u te doen staat. U bent dan in staat bent om antwoorden te vinden op situaties die u tegen komt en moeilijk vindt.

• Contact • Verbinding • Vertrouwen •

Supervisco in verbinding

U, uw vraag en begeleiding van uw leerproces staat centraal. Middels een persoonlijk gesprek onderzoeken we samen wat Supervisco voor u kan betekenen. Het eerste gesprek is een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.